Dataset

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-11-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast is van de leerlingen in het basisonderwijs t/m schooljaar 2018/'19 informatie beschikbaar over leerlingen met een achterstandscategorie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over he schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021: De definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83295NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83295NED

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond, regiokenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83295NED

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond, regiokenmerken