Dataset

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-11-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Voortgezet onderwijs
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021: De definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80040ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80040ned

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80040ned

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio