Dataset

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2017. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2017

Wijzigingen per oktober 2022 In deze versie van de tabel zijn nieuwe cijfers opgenomen voor de volgende onderwerpen: Openbare groenvoorzieningen (min. 1 hectare)

 • openbaar groen totaal
 • park of plantsoen
 • dagrecreatief terrein
 • bos
 • open natuurlijk terrein totaal
 • open droog natuurlijk terrein
 • open nat natuurlijk terrein

Semi-openbare groenvoorzieningen

 • semi-openbaar groen totaal
 • sportterrein
 • volkstuin
 • verblijfsrecreatief terrein
 • begraafplaats

Overig groen

 • recreatief binnenwater

Met ingang van verslagjaar 2017 is de methode voor het berekenen van de nabijheid van groen gewijzigd: onder andere worden nu alleen voorzieningen met een minimale oppervlakte van 1 hectare meegeteld. Voor heel Nederland gemiddeld maakt deze methodewijziging nagenoeg geen verschil: ten opzichte van 2015 neemt de afstand tot groen toe met 0,1 kilometer. Maar op lokaal niveau (met name op de Waddeneilanden) kunnen de verschillen soms oplopen tot enkele tientallen kilometers.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er worden voorlopig geen nieuwe cijfers meer verwacht voor deze tabel.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84334NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84334NED

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84334NED

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten