Dataset

Waterbeheergrens

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Officiele waterbeheergrens tussen RWS Zee en Delta en de kust Regios. Dit bestand begrenst het gebied waar RWS Noordzee waterbeheer heeft. Het bevoegd gezag van RWS Noordzee met betrekking tot de Wvo en de Wvz is gekoppeld aan de waterbeheergrens. Beide wetten zijn sinds 22 december 2009 opgegaan in de Waterwet en vallen onder waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast bepaalt de waterbeheergrens in BKN en NIS dashboard het aantal km2 water dat in beheer is van RWS Noordzee. De waterbeheergrens tussen RWS Zee en Delta en de kust Regios is als volgt omschreven: -langs de kust wordt de duinvoetlijn cq buitenkruinlijn aangehouden conform de Waterwet -bij havenmonden loopt de grens volgens een rechte lijn tussen de lichten op de koppen van de havenhoofden -in de zeegaten (zonder havenmond) worden de rechte basislijnen aangehouden zoals vastgelegd in de Wet Grenzen Territoriale Zee -in zeegaten waar geen rechte basislijn beschikbaar is wordt een rechte lijn aangehouden zodanig gekozen dat zoveel mogelijk de doorgaande kustlijn wordt aangehouden (bijv. De Kerf en De Slufter) -het Eems Dollard Verdrag gebied valt geheel onder beheer van RWS Noord Nederland -het gebied tussen de 3 en 12 mijl ten noorden van het EDV gebied (NL claim) valt geheel onder beheer van RWS Noordzee. De waterbeheergrens tussen RWS Zee en Delta en de kust Regios wordt aangepast als een of meerdere onderdelen van de bovenstaande beschrijving wijzigen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/ec6d6451-7ecd-4c25-b3ee-85845b01b513/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

noordzee_beheergrens_water_bodem

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/noordzee_beheergrens_water_bodem/MapServer

accesPoint

noordzee_beheergrens_water_bodem

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/noordzee_beheergrens_water_bodem/FeatureServer

accesPoint

waterbeheergrens

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/noordzee_beheergrens_water_bodem/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

noordzee_beheergrens_water_bodem:waterbeheergrens

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/noordzee_beheergrens_water_bodem/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads