type-icon

Dataset

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 13-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig, alle andere jaren zijn defintief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 september 2020:
Toevoeging voorlopige cijfers 2019. Er is een technische aanpassing gedaan. De publicatiestrategie stond abusievelijk aangevinkt op nee, terwijl die er wel is. De eerste cijfers over een jaar altijd worden altijd als voorlopig gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Defintieve cijfers over 2019 worden in maart 2021 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84735NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84735NED

Luchtverontreiniging, emissies en mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84735NED

Luchtverontreiniging, emissies en mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.