Dataset

POV, verbodszone diepe boring (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Provinciale Omgevingsverordening. Verbodszone diepe boringen (bij grondwateronttrekkingen). De verbodzone is onderdeel van de grondwaterbescherming van de grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening. In de POV is opgenomen vanaf welke diepte niet meer geboord mag worden om de bescherming van het diepe grondwater door van kleilagen in de bodem te behouden.

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI.MILIEU_BOBES_VERBODZ_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

POV, verbodszone diepe boring (historie)

GBI.MILIEU_BOBES_VERBODZ_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

POV, verbodszone diepe boring (historie)