Dataset

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten naar bestemming. Invoer naar bestemming geeft aan naar welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de ingevoerde goederen en diensten toe gaan voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen. Tot slot zijn er invoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit en finale bestedingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers: De gegevens van 2015-2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Correctie per 1 oktober 2020: In de vorige versie bleek de verdeling van invoer over de verschillende bestemmingscategorieën onjuist voor de verslagjaren 2018 en 2019. Dit werd veroorzaakt door een foutieve verdeling van de regulerende energiebelasting over 'overige belastingen op invoer' en 'overige productgebonden belastingen' in de input-outputtabellen van 2018 en 2019. Het herstel van deze fout had ook gevolgen voor diverse andere cellen van de input-outputtabellen. De input-outputtabellen zijn inmiddels gecorrigeerd en de tabel met de verdeling van de invoer over de verschillende bestemmingscategorieën is aangepast aan de correcte input-outputtabellen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84095NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84095NED

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Bestemmingen bedrijfstakken en finale bestedingen categoriëen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84095NED

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Bestemmingen bedrijfstakken en finale bestedingen categoriëen