Dataset

Zee- en kustvisserij; hoeveelheden, waarde, vlootgegevens, vanaf 1930-2010

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de visserij vanaf 1930.

Het gaat daarbij om gegevens over:

  • Door schepen onder Nederlandse vlag varende hoeveelheden gevangen vis.
  • Waarde en hoeveelheden van in Nederlandse havens aangevoerde belangrijkste soorten vis, schaal- en schelpdieren.
  • De geregistreerde en de actieve Nederlandse visserijvloot.

Aan de betrouwbaarheid van de gegevens tussen 1940 en 1945 wordt getwijfeld. Daarom zijn deze gegevens niet beschikbaar in deze tabel. Over de periode 1981 tot en met 1993 zijn geen (betrouwbare) aanvoergegevens beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1930 tot en met 2010.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt niet meer aangevuld in verband met een herziening van de visserijtabellen en zal te zijner tijd door een andere tabel worden vervangen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81029ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81029ned

Vlootgegevens, waarde en hoeveelheden in Nederland aangevoerde vis vissoort en periode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81029ned

Vlootgegevens, waarde en hoeveelheden in Nederland aangevoerde vis vissoort en periode