Dataset

Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Provinciale Staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin is op kaart 11 het potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater aangegeven.

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI.OGV_K11_POTENTIE_GW_DRINKW_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)

GBI.OGV_K11_POTENTIE_GW_DRINKW_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)