type-icon

Dataset

Waterkansenkaart Stedelijk gebied – Inspanningsniveau

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zeeland
Bijgewerkt 24-01-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Om aan te geven in welke richting stedelijke uitbreiding uit (geo-)hydrologisch oogpunt het best gezocht kan worden, is door combinatie van drie criteria een kansenkaart gemaakt die een indicatie voor de mate van geschiktheid voor stedelijke uitbreiding geeft. De gebruikte criteria zijn:

  • Infiltratiemogelijkheden: De mogelijkheden voor infiltratie worden beoordeeld op drie factoren, te weten: dikte van de deklaag, indicatie kwelintensiteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor zoetwatervoorraden.
  • Zettingsgevoeligheid: De gevoeligheid is beoordeeld op een combinatie van de factoren dikte kleiïge deklaag, dikte hollandveen en bodemopbouw.
  • Waterhuishouding: Locaties waar sprake is van een verhoogd risico op wateroverlast zijn aangegeven op basis van kwelintensiteit, relatieve hoogteligging en bodemopbouw.

De legenda van de kaart geeft een indicatie van de benodigde inspanning voor stedelijke ontwikkeling: van laag tot zeer hoog.

Contactinformatie
Naam: André van de Straat, Provincie Zeeland
E-mail: geo@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl
Telefoon: 0118-631011

Webservice

GEOGWD_WTRKNSKRTGSHBBWRST

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms?

Waterkansenkaart: Inspanningsniveau stedelijke ontwikkeling

GEOGWD_WTRKNSKRTGSHBBWRST

Webservice GML CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wcs?

Waterkansenkaart: Inspanningsniveau stedelijke ontwikkeling