Dataset

Kosten sociale basisondersteuning; regio, 2015-2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden de totale kosten voor sociale basisondersteuning door gemeenten getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen in 2015 en 2016 worden uitgesplitst in de gemeentelijke taakvelden (Iv3 categorieën) 'Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd' en 'Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd'. Vanaf 2017 is een andere uitsplitsing beschikbaar, namelijk 'Samenkracht en burgerparticipatie' en 'Wijkteams'. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

In de zomer van 2019 is de aanleveringswijze van deze gegevens aangepast. Vóór dat moment leverden deelnemende gemeenten twee keer per jaar de kosten over een half jaar aan. In de zomer van 2019 is overgegaan naar één aanlevermoment per jaar, waarbij de kosten over het gehele voorgaande jaar kunnen worden aangeleverd. Daarbij konden ook de kosten over 2017 nogmaals worden aangeleverd. De eerdere halfjaarlijkse leveringen betroffen alleen de gerealiseerde kosten, de nieuwe jaarlijkse leveringen bevatten zowel de begrote als de gerealiseerde kosten. Als een gemeente leveringen over geheel 2017 en geheel 2018 heeft gedaan, vervangen deze de eerdere halfjaarlijkse leveringen. De eerder gepubliceerde halfjaarscijfers over 2017 en 2018 van deze gemeenten zijn in dat geval weggehaald uit de tabel.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2018

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 oktober 2020:

  • De nader voorlopige cijfers over 2018 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet. De achterliggende halfjaarlijkse uitvraag is stopgezet omdat de cijfers over kosten sociale basisondersteuning ook uitgevraagd worden in het kader van Iv3. De laatste verslagperiode is 2018.

Wijzigingen per 17 september 2019:

  • Door een aanpassing van de frequentie waarmee deze gegevens worden aangeleverd bij het CBS, is er recentere informatie beschikbaar gekomen over 2017 en 2018. Deze recentere informatie is verwerkt in de tabel, waardoor de definitieve cijfers over 2017 zijn aangepast en de voorlopige cijfers over 2018 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.
  • Door een wijziging in de uitvraag, worden vanaf 2017 naast de gerealiseerde kosten ook de begrote kosten weergegeven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83263NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83263NED

Kosten sociale basisondersteuning (eerstelijnsloket, algm voorzieningen, Wmo en Jeugd, samenkracht, burgerparticipatie, wijkteams) per gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83263NED

Kosten sociale basisondersteuning (eerstelijnsloket, algm voorzieningen, Wmo en Jeugd, samenkracht, burgerparticipatie, wijkteams) per gemeente