Dataset

Bodemkoolstofbalans in minerale landbouwgronden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Wat ziet u? Deze kaart laat de gemodelleerde koolstofbalans zien van minerale landbouwgronden in Nederland, geaggregeerd op postcode 4 niveau. De kaart laat zien dat voor minerale bodems in de meeste gebieden de koolstofbalans in de minerale bodems positieve is (toeneemt), vooral in gebieden met veel grasland. Alleen rond de Veenkoloniën en in sommige gebieden met duingronden, is er een duidelijk negatieve balans. Opgemerkt moet worden dat in deze kaart veengronden niet zijn meegenomen.

Wat is de Waarde? De kaart geeft voor minerale gronden inzicht in gebieden waar de balans positief of negatief is en derhalve de voorraad koolstof in de bodem toe- of afneemt. Hiermee kan regionaal specifiek beleid worden gemaakt om deze afname tegen te gaan. De kaart is een aggregatie van gemodelleerde data op postcode 4 niveau, en daarom niet geschikt voor toepassingen op bedrijfs- op perceelsniveau.

Voor wie is dit belangrijk? Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging) en de landbouwsector waar bodem koolstof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

altr_a06_ri_bodemcbalans

OGC:WMS Publiek domein

http://data.rivm.nl/geo/ank/wms

OGC:WMS

altr_a06_ri_bodemcbalans

OGC:WFS Publiek domein

http://data.rivm.nl/geo/ank/wfs

Actuele bodemkoolstof balans landbouwgronden