Dataset

Geregistreerde overlast; soort overlast, gemeentelijke indeling 2024

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Politie (Rijk)
Bijgewerkt 17-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal geregistreerde overlast incidenten per maand en per jaar. Deze worden uitgesplitst naar het soort misdrijf en per gemeente/plaats. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2024.

Het betreffen in BVH vastgelegde registraties van gemelde overlast incidenten waarop inzet is gepleegd en eigen waarnemingen door de politie van overlast incidenten.

Het aantal overlast incidenten met MK F010 Openbare dronkenschap vallen in 2012 lager uit doordat deze MK pas per 1 juli 2012 is ingevoerd. Sinds medio maart 2021 kunnen ook meldingen van overlastincidenten vanuit de Servicemodule (SM) in BVH worden geladen. Het gaat hier om, via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) binnengekomen, gemelde overlastincidenten. Op de via de SM geregistreerde incidenten heeft niet altijd inzet door de politie plaatsgevonden. De toename bij overlast door personen met verward gedrag kan nagenoeg volledig verklaard worden door registraties die van de SM in BVH zijn vastgelegd. Voor de andere items geldt dat in mindere mate.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel worden geregeld geactualiseerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen met eerdere publicaties ontstaan. Actualisatie van de cijfers is nodig om bijvoorbeeld met terugwerkende kracht de herindeling van gemeenten of aanpassing codering met terugwerkende kracht te kunnen verwerken.

Wijzigingen per 17 juni 2024: Cijfers over mei zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? 15 juli worden de cijfers over juni toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://politieopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=Politie&graphtype=Table&tableId=47021NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/47021NED

Geregistreerde overlast type overlast per gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/47021NED

Geregistreerde overlast type overlast per gemeente