Dataset

DNFCS 2012-2016: Mean contribution (%) of moment to a food group

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Voeding
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De Voedselconsumptiepeiling brengt in kaart wat Nederland eet en drinkt. De voedselconsumptiegegevens geven inzicht in de consumptie van voedingsmiddelen, de inname van macro- en microvoedingsstoffen, de inname van potentieel schadelijke chemische stoffen en in de ontwikkelingen hiervan (trends).

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2012-2016 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel bevat gegevens over de inname consumptie van voedingsmiddelen in gram per dag van mensen in de leeftijd van 1 tot 80 jaar. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd en daarnaast voor verschillende bevolkingsgroepen. Niet alle uitsplitsingen zijn beschikbaar, dan worden er lege regels getoond. De beschikbare opsplitsingen zijn:

 • Totale bevolking
 • Leeftijd in 2 groepen
 • Geslacht in 2 groepen
 • Leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • Leeftijd en geslacht in 16 groepen
 • Opleiding naar leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • Regio
 • Regio naar geslacht
 • Regio naar leeftijd in 2 groepen
 • Regio naar leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • Urbanisatie
 • Urbanisatie naar geslacht
 • Urbanisatie naar leeftijd in 2 groepen
 • Urbanisatie naar leeftijd en geslacht in 4 groepen Daarnaast zijn de leeftijdsgroepen voor alcoholinname gebaseerd op 14 tot 80 jarigen.

De voedingsgegevens zijn verzameld onder circa 4000 kinderen en volwassenen met twee 24-uursvoedingsnavragen. Meer informatie over de studie is te vinden op de website www.wateetnederland.nl (zie ook bij de publicaties op deze website). Op Statline zijn een aantal tabellen met informatie opgenomen.

[English]

 1. EXPLANATION The Food Consumption Survey charts the food consumption in the Netherlands. The food consumption data provide insight into consumption, the intake of macro and micronutrients, the intake of potential chemical substances and its changes in time.

The figures in this table are from the Food Consumption Survey (VCP) 2012-2016 of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). This table contains data on the name of food intake in grams per day of people aged 1 to 80 years. The data are broken down by gender and age and different population groups. Not all the breakdowns are available, if not, then empty lines are shown in the table. The available breakdowns are:

 • Total population
 • Age in 2 groups
 • Sex in 2 groups
 • Age and Sex in 4 groups
 • Age and Sex in 16 groups
 • Education broken down by age and sex in 4 groups
 • Region
 • Region broken down by sex
 • Region broken down by age in 2 groups
 • Region broken down age and sex in 4 groups
 • Urbanisation
 • Urbanisation broken down by sex
 • Urbanisation broken down by age in 2 groups
 • Urbanisation broken down by age and sex in 4 groups Another matter is that the age groups for intake of alcohol are based on age 14-80 years.

The data have been collected from around 4,000 children and adults with two 24-hour dietary recalls. More information absout the study can be found on the website www.wateetnederland.nl (see also publications on this website) or in the other tables on RIVM-Statline.

Gegevens beschikbaar: 2012-2016

[English] Data available from: 2012-2016

Status van de cijfers: Version 2019-06

[English] Status of the data: Version 2019-06

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2022. De volgende peiling loopt van 2019 tot en met 2021.

[English] When are the data updated? In 2022. The next survey will be performed from 2019 till 2021.

Bestemmingspagina: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50070NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50070NED

Mean contribution Food group, food consumption occasion, sex, age

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50070NED

Mean contribution Food group, food consumption occasion, sex, age