type-icon

Dataset

Deelname onderwijs; jongeren 0 tot 25 jaar, regio's

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 16-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over jongeren tot 25 jaar die een opleiding in het regulier onderwijs volgen. Uitsplitsingen zijn gemaakt naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en regio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Het verschilt per indicator vanaf welk jaar gegevens beschikbaar zijn.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 27 oktober 2020:
Voor 2019/'20 zijn voorlopige cijfers toegevoegd. De cijfers van 2018/'19 zijn bijgesteld van voorlopig naar definitief. Voor 2017/’18 zijn percentages toegevoegd.
In de vorige versie van deze tabel waren voor 2017/'18 abusievelijk geen percentages opgenomen. Die zijn nu toegevoegd.

Wijzigingen per 31 augustus 2018:
De cijfers van 2016/'17 zijn bijgesteld van voorlopig naar definitief. Voor 2017/'18 zijn voorlopige cijfers toegevoegd.
Vanaf schooljaar 2015/'16 is voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs de woonregio opgenomen, in de voorlopige cijfers was dat de schoolregio.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden medio 2021 verwacht.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71010ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71010ned

Deelname, onderwijs, jongeren, 0 tot 25 jaar, voortgezet, havo, vwo, vmbo Mbo, praktijkonderwijs, hbo, wo, geslacht, leeftijd, herkomst, regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71010ned

Deelname, onderwijs, jongeren, 0 tot 25 jaar, voortgezet, havo, vwo, vmbo Mbo, praktijkonderwijs, hbo, wo, geslacht, leeftijd, herkomst, regio