Dataset

Kinderen in huishoudens met inkomen tot 120% van het sociaal minimum; regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over kinderen van 0 tot 18 jaar die wonen in een huishouden met een relatief laag inkomen. Het onderzoek richt zich op alle minderjarige kinderen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Deze huishoudens hebben een inkomen ontvangen van maximaal 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden en studentenhuishoudens zijn buiten beschouwing gebleven. De cijfers zijn uit te splitsen naar verschillende regionale indelingen en naar leeftijd. Bij de regionale indeling naar gemeente wordt de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar gehanteerd.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers De cijfers t/m 2021 zijn definitief; de cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 februari 2024: Voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd en voorlopige cijfers van 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen in januari 2025 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20233NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20233NED

Minderjarige kinderen, sociaal minimum, laag inkomen Lage-inkomensgrens, kans op armoede

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20233NED

Minderjarige kinderen, sociaal minimum, laag inkomen Lage-inkomensgrens, kans op armoede