Dataset

Personen met persoonsgebonden budget (pgb); functie, grondslag en regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en het aantal personen dat op peildatum een toegekend persoonsgebonden budget (pgb) heeft voor langdurige zorg. Tot 2015 wordt het aantal personen gevolgd dat een pgb toegekend heeft gekregen ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. In deze tabel wordt vanaf 2015 alleen het aantal personen gevolgd dat een pgb toegekend heeft gekregen ten laste van de Wlz. Het betreft uitsluitend personen die op peilmoment in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het is niet bekend of het pgb daadwerkelijk is ingezet voor het inkopen van zorg.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, functie, grondslag en regio. Met ingang van verslagjaar 2016 wordt de grondslag van de indicatie niet meer meegeleverd in de pgb bestanden. Deze wordt toegevoegd vanuit informatie van het CIZ; dit levert een gering aantal niet te koppelen personen, waarvan de grondslag dus onbekend blijft. Vanaf 2018 worden de cijfers niet meer uitgesplitst naar functie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2023:

  • De cijfers over verslagjaar 2021 zijn definitief gemaakt.
  • Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij een nieuwe publicatie krijgen de cijfers over de voorgaande jaren de definitieve status.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40034NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40034NED

personen toegekend AWBZ/Wlz-pgb leeftijd, geslacht, functie, grondslag, regio, gemeente, zorgkantoor

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40034NED

personen toegekend AWBZ/Wlz-pgb leeftijd, geslacht, functie, grondslag, regio, gemeente, zorgkantoor