type-icon

Dataset

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 25-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal studenten dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), niveau, sector en domein. De opleidingen binnen de vanaf 2019/’20 ingevoerde Caribbean Vocational Qualification (CVQ) op Sint Eustatius en Saba zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren 2009/'10 tot en met 2018/'19 zijn definitief, de cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn nader voorlopig en de cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 februari 2021:
De nader voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de nader voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/’22 beschikbaar.
Tevens worden dan de nader voorlopige cijfers van het schooljaar 2019/’20 definitief.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84312NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84312NED

Mbo deelnemers Niveau, studierichting, regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84312NED

Mbo deelnemers Niveau, studierichting, regio