Dataset

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname naar huishoudenspositie in Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 juni 2024: In de vorige versie van deze tabel waren de cijfers over het jaar 2022 van Saba en Sint-Eustatius omgewisseld. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83168NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83168NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, positie in het huishouden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83168NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, positie in het huishouden