Dataset

Wingebieden op de Noordzee

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 15-05-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Overzicht van gebieden die zijn aangewezen ten behoeve van het winnen van zand en grind op zee op grond van de Ontgrondingenweg. Op de Noordzee mag – zeewaarts van de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn – met een vergunning zand en grind worden gewonnen. Zandwinning is zelfs een activiteit van nationaal belang. Deze laag bevat ook het vergunningsgebied voor het (proefwinnen) van schelpen. Het betreft een strook van 50 km zeewaarts gerekend vanaf de kustlijn GLLWS, exclusief de voordelta en een strook gevormd door LLWS-5m tot de kustlijn van Hoek van Holland tot aan Petten en een strook gevormd door de 3 mijls-grens van Petten tot Ameland. Ten behoeve van de grootschalige zandwinning op de Noordzee is een milieu effect rapportage opgesteld. In dit MER zijn voor de periode 2018-2027 zoekgebieden gedefinieerd. Deze zoekgebieden zullen in de toekomst (deels) gebruikt worden als vergunde zandwingebieden.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

wingebieden_noordzee

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/wingebieden_noordzee/MapServer

accesPoint

wingebieden_noordzee

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/wingebieden_noordzee/FeatureServer

accesPoint

zandwingebieden_vergund

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

wingebieden_noordzee:zandwingebieden_vergund

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

zandwingebieden_niet_vergund

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

wingebieden_noordzee:zandwingebieden_niet_vergund

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

zandwingebieden_concept

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

wingebieden_noordzee:zandwingebieden_concept

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

zandwingebieden_verlaten

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

wingebieden_noordzee:zandwingebieden_verlaten

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

schelpenwingebieden

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

wingebieden_noordzee:schelpenwingebieden

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

overige_wingebieden

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

wingebieden_noordzee:overige_wingebieden

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

proefwingebieden

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

wingebieden_noordzee:proefwingebieden

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads