Dataset

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname partners in paren

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 10-07-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname van partners in een paar in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland. Personen (15 tot 75 jaar, exclusief de institutionele bevolking) die onderdeel uitmaken van een paar worden ingedeeld op basis van hun eigen arbeidspositie en die van hun partner. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, de aanwezigheid van kinderen en leeftijd van het jongste kind beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2023: De jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 21 februari 2020: Abusievelijk is in de vorige versie van deze tabel de eenheid ‘x1000’ opgenomen terwijl dit ‘aantal’ had moeten zijn. Dit is deze versie van de tabel hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84519NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84519NED

Personen die partner zijn in een paar Geslacht, arbeidspositie, arbeidspositie partner, aanwezigheid kinderen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84519NED

Personen die partner zijn in een paar Geslacht, arbeidspositie, arbeidspositie partner, aanwezigheid kinderen