Dataset

Aanbod van ecosysteemdiensten; fysiek en monetair, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 01-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in deze tabel vertegenwoordigen verschillende ecosysteemdiensten in Nederland, gegroepeerd in drie categorieën: producerende, regulerende en culturele diensten. Deze diensten worden aangeboden door ecosystemen en laten het economische gebruik van de natuur zien. Elke dienst wordt uitgedrukt in zowel een fysieke als een monetaire waarde, waardoor hun waarde zowel in tastbare als in financiële termen wordt benadrukt.

De Natuurlijk kapitaalrekeningen hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze – letterlijk - in kaart te brengen. CBS werkt samen met Wageningen University (WUR) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de ontwikkeling van modellen, data en kaarten die een ruimtelijk en zo compleet mogelijk beeld geven van de huidige staat van natuurlijk kapitaal in Nederland. Aan de basis van dit stelsel van rekeningen staan de ecosysteemdiensten; de bijdragen van ecosystemen aan onze economie en aan andere menselijke activiteiten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per april 2024 Geen, dit is een nieuwe tabel

Wijzigingen per 1 mei 2024 De monetaire waarde van de ecosysteemdienst luchtfiltratie voor het totaal van Nederland bleek te hoog te zijn door een dubbeltelling in het proces, en is gecorrigeerd voor alle jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in november.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85854NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85854NED

Ecosysteemdiensten gegroepeerd in de categorieën: producerende, culturele en regulerende diensten. Uitgedrukt in fysieke en monetaire waarde

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85854NED

Ecosysteemdiensten gegroepeerd in de categorieën: producerende, culturele en regulerende diensten. Uitgedrukt in fysieke en monetaire waarde