Dataset

Woonlasten van huishoudens; kenmerken woning, regio, 2009-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de woonlasten van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. Huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn hierbij niet meegenomen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van de woning en de regio. Bij gemeenten zijn alleen de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2015

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 04 04 2019 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet ten gevolge van een revisie van het inkomensregister uit 2015. Omdat de gegevens uit het inkomensregister een belangrijk onderdeel vormen van de woonlasten, is het niet langer mogelijk om bij WoON 2018 op dezelfde wijze cijfers over woonlasten te presenteren als in eerdere jaren. De woonlasten voor WoON 2012 en 2015 zijn opnieuw vastgesteld, maar omdat de inkomenscijfers zijn herzien tot en met 2011 was dat voor WoON 2009 niet mogelijk. De gegevens van WoON 2012, 2015 en 2018 zijn vervolgens opgenomen in de nieuwe tabel Woonlasten huishoudens; kenmerken woning, regio. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83368NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83368NED

woonlasten, hypotheek, huur, woonquote, scheefhuur eigenaar of huurder, kenmerken woning, regio, perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83368NED

woonlasten, hypotheek, huur, woonquote, scheefhuur eigenaar of huurder, kenmerken woning, regio, perioden