Dataset

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 20-11-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het eigendom van de voorraad woningen op 1 januari, samengesteld uit verschillende bronnen. Deze tabel geeft inzicht in het eigendom van de woningvoorraad naar koop- en huurwoningen. Huurwoningen worden verder onderverdeeld naar woningen in eigendom van woningcorporaties en woningen in eigendom van overige verhuurders. Daarnaast geeft deze tabel inzicht in de status van bewoning; onderverdeeld naar aantal bewoonde- en niet bewoonde woningen. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers van 2012 tot en met 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 20 november 2023: De definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Verwachte wijzigingen: Tijdens de productie van de cijfers voor 2023 is gebleken dat het afleiden van woningen in eigendom van woningcorporaties in voorgaande jaren in enkele gemeenten onvolledig is geweest als gevolg van onjuiste of onvolledige data in de bronnen. Het CBS is voornemens om de cijfers voor de jaren 2019 t/m 2022 hiervoor te corrigeren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers over 2024 worden verwacht in november 2024. Mochten er kwaliteitsproblemen optreden in de bronnen, dan worden er op incidentele basis verbeterde cijfers geplaatst.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82900NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82900NED

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82900NED

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio