Dataset

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-01-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het eigendom van de voorraad woningen op 1 januari, samengesteld uit verschillende bronnen. Deze tabel geeft inzicht in het eigendom van de woningvoorraad naar koop- en huurwoningen. Huurwoningen worden verder onderverdeeld naar woningen in eigendom van woningcorporaties en woningen in eigendom van overige verhuurders. Daarnaast geeft deze tabel inzicht in de status van bewoning; onderverdeeld naar aantal bewoonde- en niet bewoonde woningen. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers van 2012 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 19 januari 2023: In de vorige versie van deze tabel was per abuis de kaartmodule voor 2015 ingesteld. Dit is in deze versie hersteld voor alle jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschillen tussen de definitieve cijfers en de voorlopige cijfers zijn dermate gering, dat is besloten dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen voorlopig en definitief. Mochten er kwaliteitsproblemen optreden in de bronnen, dan worden er op incidentele basis verbeterde cijfers geplaatst. Nieuwe cijfers over 2023 worden verwacht in november 2023.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82900NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82900NED

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82900NED

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio