Dataset

DNFCS 2019-2021:Habitual intake of nutrients from foods only

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 16-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Voeding
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De Voedselconsumptiepeiling brengt in kaart wat Nederland eet en drinkt. De voedselconsumptiegegevens geven inzicht in de consumptie van voedingsmiddelen, de inname van macro- en microvoedingsstoffen, de inname van potentieel schadelijke chemische stoffen en in de ontwikkelingen hiervan (trends).

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2019-2021 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel bevat gegevens over de gebruikelijke inname van voedingsstoffen per dag van mensen in de leeftijd van 1 tot 80 jaar. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd en daarnaast voor verschillende bevolkingsgroepen. Niet alle uitsplitsingen zijn beschikbaar, dan worden er lege regels getoond. De beschikbare opsplitsingen zijn:

 • Totale bevolking
 • Leeftijd in 2 groepen
 • Geslacht in 2 groepen
 • Leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • Leeftijd en geslacht in 12 groepen
 • Opleiding
 • Opleiding naar geslacht
 • Opleiding naar leeftijd in 2 groepen
 • Opleiding naar leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • Regio
 • Regio naar geslacht
 • Regio naar leeftijd in 2 groepen
 • Regio naar leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • Urbanisatie
 • Urbanisatie naar geslacht
 • Urbanisatie naar leeftijd in 2 groepen
 • Urbanisatie naar leeftijd en geslacht in 4 groepen
 • BMI
 • BMI naar geslacht
 • BMI naar leeftijd in 2 groepen
 • BMI naar leeftijd en geslacht in 4 groepen Daarnaast zijn de leeftijdsgroepen voor alcoholinname gebaseerd op 12 tot 80 jarigen.

Er zijn 2 tabellen beschikbaar op statline over de inname van macro- en micronutriënten. Het verschil tussen deze 2 tabellen is dat de ene tabel de inname uit voedingsmiddelen en supplementen weergeeft en de andere tabel de inname alleen uit voedingsmiddelen. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat in de tabel waarin supplementen wel zijn meegenomen alleen de relevante nutriënten zijn weergegeven. Dat wil zeggen: alleen die nutriënten worden weergegeven waaraan supplementen hebben bijgedragen. Het betreft daarbij de volgende nutriënten: Visvetzuren (EPA en DHA), Calcium, Koper, IJzer, Non haem ijzer, Magnesium, Selenium, Zink, Retinol, Retinol activiteit equivalenten, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B3, Vitamine B6, Folate equivalenten, Foliumzuur, Vitamine B12, Vitamine C, Vitamine D, Vitamine E, Jodium.

De voedingsgegevens zijn verzameld onder circa 3500 kinderen en volwassenen met twee 24-uursvoedingsnavragen. Meer informatie over de studie is te vinden op de website www.wateetnederland.nl (zie ook bij de publicaties op deze website). Op Statline zijn een aantal tabellen met informatie opgenomen.

[English]

 1. EXPLANATION The Food Consumption Survey charts the food consumption in the Netherlands. The food consumption data provide insight into consumption, the intake of macro and micronutrients, the intake of potential chemical substances and its changes in time.

The figures in this table are from the Food Consumption Survey (VCP) 2019-2021 of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). This table contains data on the habitual intake of nutrients per day of people aged 1 to 80 years. The data are broken down by gender and age and different population groups. Not all the breakdowns are available, if not, then empty lines are shown in the table. The available breakdowns are:

 • Total population
 • Age in 2 groups
 • Sex in 2 groups
 • Age and Sex in 4 groups
 • Age and Sex in 12 groups
 • Education
 • Education broken down by sex
 • Education broken down by age in 2 groups
 • Education broken down by age and sex in 4 groups
 • Region
 • Region broken down by sex
 • Region broken down by age in 2 groups
 • Region broken down age and sex in 4 groups
 • Urbanisation
 • Urbanisation broken down by sex
 • Urbanisation broken down by age in 2 groups
 • Urbanisation broken down by age and sex in 4 groups
 • BMI
 • BMI broken down by sex
 • BMI broken down by age in 2 groups
 • BMI broken down by age and sex in 4 groups Another matter is that the age groups for intake of alcohol are based on age 12-80 years.

There are 2 tables available on statline about the intake of macro- and micronutrients. The difference between these 2 tables is that the one shows the intake from foods and dietary supplements and the other table shows the intake from foods only. NB: In the table where supplements have been included only the relevant nutrients are shown. I.E: Only those nutrients are shown that have a contribution by supplements. This concerns the following nutrients: Fish fatty acids (EPA+DHA), Calcium, Copper, Iron, non-haeme iron, Magnesium, Selenium, Zinc, Retinol, Retinol activity equivalents, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Folate equivalents, Folic acid artificially added, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Iodine.

The data have been collected from around 3500 children and adults with two 24-hour dietary recalls. More information about the study can be found on the website www.wateetnederland.nl (see also publications on this website) or in the other tables on RIVM-Statline.

Gegevens beschikbaar: 2019-2021

[English] Data available from: 2019-2021

Status van de cijfers: Version 2022-12

[English] Status of the data: Version 2022-12

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De volgende peiling start naar verwachting eind 2024.

[English] When are the data updated? The next survey is expected to start at the end of 2024.

Bestemmingspagina: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50125NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50125NED

usual intake of nutrients; ; P5; Median; P95; age; sex; nutrients

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50125NED

usual intake of nutrients; ; P5; Median; P95; age; sex; nutrients