Dataset

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de arbeidsdeelname en het inkomen van de werkzame beroepsbevolking met een partner. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk én met een partner wordt hiervoor ingedeeld naar kenmerken van de persoon zelf waaronder geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en positie in de werkkring. Voor de verschillende indelingen is daarnaast een aantal kenmerken van de partner beschikbaar zoals arbeidspositie en positie in de werkkring.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, alleen de cijfers over inkomen 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 december 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe jaarcijfers over de werkzame beroepsbevolking met partner verschijnen in februari. De bijbehorende inkomensgegevens komen een jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Het gaat dan om voorlopige cijfers. Deze worden twee jaar na afloop van het verslagjaar definitief.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26053NED

Werkzame beroepsbevolking, arbeidspositie partner geslacht, samenstelling huishouden, kinderen, Werkzaamheid

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26053NED

Werkzame beroepsbevolking, arbeidspositie partner geslacht, samenstelling huishouden, kinderen, Werkzaamheid