Dataset

Wegkenmerkendatabase-WKD / Wegbreedte

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 06-07-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Transport
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de wegbreedtes van alle wegen in het NWB weergegeven. Er wordt per NWB wegvak aangegeven wat de mediane breedte is, de minimale breedte en de maximale breedte. De mediaan van de breedte van de weg geeft de breedte weer die voor het grootste deel van het wegvak ook de daadwerkelijke breedte is. Ook wordt er in het bestand aangegeven of er een versmallingsbord aanwezig is op het wegvak en of er ook wegversmalling aanwezig is. De wegbreedte van een wegvak wordt bepaald met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit geldt voor alle wegen behalve de Rijkswegen. Dit betekent ook dat de breedte wordt bepaald van kant tot kant en dat betreft de gehele breedte van het verhardingsvlak van de weg. Voor de rijkswegen is de breedte bepaald door het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) van Rijkswaterstaat te gebruiken. De breedte die bepaald is voor de Rijkswegen, is de breedte tussen de verflijnen. Dit betekent dat bijvoorbeeld vluchtstroken en redresseerstroken niet tot de wegbreedte worden gerekend. De wegversmallingen en de bijbehorende verkeersborden zijn overgenomen uit het verkeersbordenbestand dat bij NDW beschikbaar wordt gesteld.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/nwb_w.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Documentatie

WKD - Wegbreedte

HTML Publiek domein
Download: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/wkd/Wegbreedte/

dataset

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

HTML Publiek domein
Download: https://www.ndw.nu/

website

Website van het Nationaal WegenBestand - NWB

HTML Publiek domein
Download: https://www.nationaalwegenbestand.nl/

website