Dataset

Akkerbouwgewassen; productie, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-01-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft per akkerbouwgewas informatie over de beteelde- en de geoogste oppervlakte, de opbrengst per hectare en de totale opbrengst in een oogstjaar. De gegevens zijn beschikbaar op nationaal-, landsdeel-, en provincie-niveau.

Om tot het cijfer voor de opbrengst te komen wordt eerst een voorlopige oogstraming gemaakt. Deze inschatting van de opbrengst vindt plaats in de maanden augustus tot en met oktober afkomstig van een inventarisatie van teeltadviesbureau Delphy. De cijfers van de definitieve oogstraming, die gebaseerd zijn op een enquête onder een steekproef van bedrijven met akkerbouwgewassen, worden eind januari gepubliceerd. Deze cijfers staan in deze tabel dan nog als voorlopig tot de cijfers van de landbouwtelling van het betreffende oogstjaar definitief zijn.

De opbrengsten per hectare zijn afgerond op 100 kilogram, de totale opbrengsten op 1000 kilogram.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers De cijfers van 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2024: De cijfers van de definitieve oogstraming 2023 zijn toegevoegd. De definitieve oogstgegevens van suikerbieten zijn nog niet beschikbaar. De gepubliceerde oogstgegevens van suikerbieten zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige oogstramingen worden voor de granen eind september gepubliceerd en voor alle overige gewassen eind oktober van het betreffende oogstjaar gepubliceerd. De cijfers van de definitieve oogstraming worden eind januari van het jaar na de oogst gepubliceerd en kunnen t/m eind maart nog worden geactualiseerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85636NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85636NED

oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85636NED

oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie