Dataset

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde basisprijzen, index 2010=100, 2005-2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid. Dit is een productie-indicator voor de bouwnijverheid. Deze indicator beoogt de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43) weer te geven. De cijfers zijn aangepast aan de Nationale rekeningen 2015 en de Kwartaalrekeningen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De volumemutaties zijn mutaties ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar. De volume-indexcijfers hebben als basis 2010=100.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 t/m december 2017. Frequentie: per maand.

Status van de cijfers De cijfers over 2015-2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 2 juli 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 2 juli 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82574NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82574NED

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010=100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82574NED

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010=100