Dataset

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 30-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat cijfers over de fysieke arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar. Hierbij wordt gekeken naar kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2021 De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019 De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019 In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83045NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83045NED

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Migratieachtergrond, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83045NED

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Migratieachtergrond, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd