Dataset

Banen van werknemers; binnenlandse pendel, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat gegevens over pendel tussen woon- en werkregio's van banen van werknemers. De peilperiode is de maand december van het getoonde jaar. De gegevens zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie en RegioPlus-arbeidsmarktregio. Alle berekeningen hebben betrekking op banen van werknemers. De pendelcijfers worden weergegeven voor twee groepen. De groep 'Zorg: cure en overig' omvat de AZW Branches 'Universitair medische centra', 'Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg', 'Huisartsen en gezondheidscentra' en 'Overige zorg en welzijn'. De groep 'Alle ec. act., excl zorg: cure en overig' omvat de resterende AZW Branches en de banen in de overige economische sectoren A tot en met U. Hiermee wordt afgeweken van de reguliere indeling op AZW StatLine. Er wordt aangenomen dat werknemers in de niet-geïncludeerde AZW Branches niet werken op de vestiging(en) van bedrijven of instellingen, maar bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis. Hierdoor woont en werkt men per definitie in dezelfde regio, en is er geen regionale pendel tussen waar men werkt en de vestiging waar men werkt. Deze branches binnen de 'care en welzijn' worden wel meegenomen in 'Alle ec. act., excl zorg: cure en overig', maar vormt hierbinnen slechts een beperkt aandeel.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig. Zolang de cijfers voorlopig zijn kunnen er minimale verschillen optreden.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De tabel is aangevuld met cijfers over december 2022. Per 1 september 2022 is de RegioPlus-Arbeidsmarktregio Rijnstreek van naam gewijzigd: de nieuwe naam is “Rijn Gouwe”. Deze naamswijziging is in deze tabel teruggelegd in de tijd.

Wijzigingen per 23 mei 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Banen van werknemers; binnenlandse pendel, regio 2014-2020. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 worden in de eerste helft van 2025 verwacht.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24149NED

Ingaande pendel, uitgaande pendel branche, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24149NED

Ingaande pendel, uitgaande pendel branche, regio