Dataset

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, SBI'93, 2003 - 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling per kwartaal van de omzet in de bedrijfstak Vervoer, opslag en communicatie. De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2003, in ontwikkelingspercentages en in cumulatieve ontwikkelingspercentages. De gegevens kunt u uitsplitsen naar branche.

Gegevens beschikbaar van: 2003 - 2008

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2010 Door nagekomen informatie van berichtgevers zijn een aantal indexcijfers aangepast. Het betreft de branches: opslagbedrijven (SBI 6312) en dienstverlening vervoer over water (SBI 6322) voor het eerste kwartaal 2008 tot en met het eerste kwartaal 2009 en vervoer door de lucht (SBI 6200) voor het tweede kwartaal 2008 tot en met het vierde kwartaal 2008. Als gevolg hiervan zijn de bijbehorende cumulatieve)omzetontwikkelingen aangepast.

Deze tabel is gestopt per eind 2008. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.

  • Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2003 naar 2005.
  • Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergeljkbaar met voorgaande jaren.

Het CBS heeft daarom een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71460ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71460ned

Transportbedrijven; omzetontwikkeling. Basis gemiddelde kwartaalomzet 2003 = 100.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71460ned

Transportbedrijven; omzetontwikkeling. Basis gemiddelde kwartaalomzet 2003 = 100.