Dataset

Buurtproblemen, onveiligheid en slachtofferschap (VMR 2005-2008)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u een overzicht van ervaren buurtproblemen, onveiligheidsbeleving en slachtofferschap van personen op basis van de Veiligheids Monitor Rijk (VMR). Het gaat over buurtproblemen (verkeersoverlast, overige overlast, fysieke verloedering en sociale cohesie), onveiligheidsgevoelens, (onveiligheidsgevoelens algemeen en in specifieke situaties, vermijdingsgedrag), slachtofferschap van criminaliteit (slachtofferschap totaal, geweldsdelicten en vermogensdelicten). Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Deze enquête is uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008.

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Leefbaarheid woonbuurt; politieregio (IVM)”, “Onveiligheidsbeleving; politieregio (IVM)” en “Slachtofferschap en ondervonden delicten; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71402ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71402ned

Vormen van buurtoverlast, onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap in verband met criminaliteit; Nederland en per politieregio,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71402ned

Vormen van buurtoverlast, onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap in verband met criminaliteit; Nederland en per politieregio,