Dataset

Acute zorg ROAZ-beelden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
 • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn ambitieuze doelen gesteld voor de acute zorg in Nederland. Een afspraak in het IZA is dat alle ROAZ-regio's een ROAZ-beeld uitwerken en vervolgens een ROAZ-plan maken. In het Bestuurlijk Overleg IZA eind december 2022 werden de landelijke set van criteria vastgesteld voor het opstellen van het ROAZ-beeld en ROAZ-plan.

Het RIVM faciliteert de ROAZ-regio's met de aanlevering van openbare databestanden deels van het RIVM zelf, en deels van andere partijen. Daarnaast draagt het RIVM zorg voor openbare publicatie van deze bestanden. De publicatie van de ROAZ-beelden zal omstreeks eind Q2 2023 plaatsvinden.

De datasets die het RIVM heeft aangeleverd, ook namens andere partijen, en die openbaar te raadplegen zijn als volgt:

 • Responstijdpercentages Ambulancezorg naar ROAZ-regio (RIVM)
 • Responstijdpercentages MMT (RIVM)
 • Patiëntstromen acute zorg naar ROAZ-regio (NZa)
 • Arbeidsmarktcijfers acute zorg (Capaciteitsorgaan)
 • SEH-contacten voor specifieke patiëntgroepen en behandelingen uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en ROAZ-regio's (RIVM) (publicatie per 1 juni 2023)
 • SEH-contacten voor specifieke aandoeningen naar ROAZ-regio (RIVM) (publicatie per 1 juni 2023)
 • Locaties en bereikbaarheid van SEH's, Ambulance standplaatsen, HAP's en crisis GGZ (RIVM)
 • Bevolkingscijfers naar ROAZ-regio (CBS, RIVM)
 • Regionale bevolkings- en huishoudensprognose (CBS, PBL)
 • 4-cijferige postcode en gemeente indeling naar ROAZ-regio (RIVM)

Naast deze ROAZ-beelden is In het IZA ook afgesproken dat regionale partijen een regiobeeld opstellen en/of actualiseren. Hiermee kunnen zij plannen voor de regio maken. Ook voor de regiobeelden zijn criteria afgesproken. De marktleider zorgverzekeraar en de aangewezen gemeente nemen het initiatief om tot een (geactualiseerd) regiobeeld te komen. De acute zorg vormt ook een onderdeel van deze regio's. Bovenstaande datasets zullen ook gepubliceerd worden op www.regiobeeld.nl/basisbeeldiza.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads