Dataset

Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie 1999 - 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Financien
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Bruto uitgaven, netto uitgaven en inkomsten t.a.v. cultuur, sport en recreatie per overheidslaag. De inkomsten en uitgaven worden gesplitst in de volgende (hoofd)posten Kunsten: -Amateurkunst; -Beroepsuitvoerende kunst; -Kunstaccommodaties; -Scheppende kunst; -Muzische en culturele vorming; -Overige kunsten; Cultuurbeheer en -verspreiding: -Musea; -Monumenten; -Bibliotheken; -Archieven; -Media; Sport: -Sportaccommodaties; -Sportclubs en sportraden; -Overige sport; Openluchtrecreatieve voorzieningen (gegevens beschikbaar tot en met 2003): -Openbaar groen (gegevens beschikbaar tot en met 2003); -Openluchtrecreatieve voorzieningen (gegevens beschikbaar tot en met 2003).

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 31 augustus 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70130ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70130ned

Overheidsuitgaven voor kunst en cultuurbeheer, sport en recreatie; Rijk, provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70130ned

Overheidsuitgaven voor kunst en cultuurbeheer, sport en recreatie; Rijk, provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.