Dataset

Gemeenschappelijke regelingen, balansposten per 31 december 2004 - 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Financien
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Korte beschrijving tabel: Balansgegevens van de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als totaal in mln. euro.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 21 juni 2010: De gegevens over 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De voorlopige cijfers voor 2008 zijn opgenomen. De cijfers voor 2007 zijn nu definitief.

Wijzigingen per 23 maart 2010: Deze tabel is stopgezet. De cijfers van de gemeenschappelijke regelingen over 2005 en 2006 zijn gecorrigeerd. De gegevens over deze jaren waren onvolledig omdat de gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter niet waren opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter worden in tegenstelling tot de overige gemeenschappelijke regelingen niet grotendeels gesubsidieerd door de overheid maar halen hun inkomsten uit eigen activiteiten. Voorbeelden zijn havenbedrijven en industrieschappen.

De opname van gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter zorgen op de balans vooral voor een toename van de vlottende activa en vaste passiva.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen, balansposten per 31 december. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71567ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71567ned

Gemeenschappelijke regelingen, balansen volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71567ned

Gemeenschappelijke regelingen, balansen volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.