Dataset

Hitte - Ernstige eenzaamheid onder 75-plussers per buurt (2021)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 22-11-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Zeer jonge kinderen, mensen met somatische en psychische beperkingen en 75-plussers zijn kwetsbaar voor hittestress. De grootste meest kwetsbare groep daarbinnen is ernstig eenzame 75-plussers. De dorstprikkel van ouderen is verminderd, waardoor ze minder drinken en verhitting en uitdroging op de loer liggen. Dat is juist bij eenzame ouderen extra risicovol, omdat vanwege hun eenzaamheid er te weinig mensen kunnen zijn die hen attenderen op voldoende drinken en koelen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AHITTE_ERNSTIGE_EENZAAMHEID_ONDER_75PLUS_PER_BUURT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

HITTE_ERNSTIGE_EENZAAMHEID_ONDER_75PLUS_PER_BUURT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

HITTE_ERNSTIGE_EENZAAMHEID_ONDER_75PLUS_PER_BUURT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Hitte - Ernstige eenzaamheid onder 75-plussers per buurt

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint