Dataset

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, studierichting 1990-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Hoger onderwijs
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat het aantal eerstejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, opleidingsfase, studierichting, vooropleiding, leeftijd en studiejaar. Vanaf het studiejaar 2015/’16 bevat deze tabel ook het aantal eerstejaarsstudenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel. Voor het meest recente studiejaar -2015/'16 - is nog geen in formatie over studierichting beschikbaar. Bij meerdere hbo-opleidingen heeft namelijk een clustering van studierichtingen plaatsgevonden, waardoor de jaar-op-jaar vergelijking niet goed te maken is. In het derde kwartaal van 2016 zal een nieuwe tabel met de studierichtingen vanaf studiejaar 2015/'16 worden gemaakt.

Gegevens beschikbaar: Van studiejaar 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers: De cijfers over de studiejaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 april 2017: Tabel titel aangepast.

Deze tabel wordt opgevolgd door drie nieuwe tabellen. Zie paragraaf 3.

  • Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting
  • Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase
  • Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70961ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70961ned

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, studierichting, vooropleiding, opleidingsfase, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70961ned

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, studierichting, vooropleiding, opleidingsfase, leeftijd