Dataset

Instellingen kunstzinnige vorming; leerlingen, exploitatie; naar regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Cultuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De statistiek Kunstzinnige vorming geeft informatie over instellingen die werkzaam zijn op het terrein van de kunstzinnige vorming voor amateurs in Nederland. Het gaat daarbij om kunstzinnige vorming die buiten schoolverband wordt gegeven door muziekscholen, creativiteitscentra en gecombineerde instellingen, die zijn aangesloten bij de VKV (Vereniging van Centra voor de Kunsten)/ De Kunstconnectie (branchevereniging voor educatie en participatie in de kunsten).

Deze tabel geeft cijfers over

  • het aantal instellingen op het terrein van de kunstzinnige vorming;
  • het aantal leerlingen en cursisten naar soort kunstzinnige vorming;
  • het aantal personeelsleden (gemeten in mensjaren) van de instellingen;
  • de baten en lasten van de instellingen. Deze gegevens worden uitgesplitst naar type instelling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar muziekscholen, creativiteitscentra en gecombineerde instellingen, naar provincie en landsdeel en naar de grootteklasse van de gemeente (naar inwonertal) waarin de instelling gevestigd is.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers: De cijfers over het jaar 2003 zijn nader voorlopig, over de jaren 2005 en 2007 voorlopig, de cijfers over de oudere jaren zijn definitief.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? De statistiek wordt herzien. Hierbij gaat het om de vragenlijst, de vaststelling van de populatie, de wijze van gegevensverzameling en de wijze van verwerking en ophoging. Verschijningsdatum nieuwe gegevens nog niet bekend.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7097kuno

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7097kuno

Instellingen, % leerlingen/cursisten (dans, muziek e.d.), personeel, baten en lasten naar type instellingen en provincie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7097kuno

Instellingen, % leerlingen/cursisten (dans, muziek e.d.), personeel, baten en lasten naar type instellingen en provincie.