Dataset

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten invoer en uitvoer

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
 • Beschrijving
 • Webservice (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Deze publicatie bevat gedetailleerde gegevens over de invoer en uitvoer van goederen en diensten. De hoofdstructuur kent zowel voor de invoer als de uitvoer een onderverdeling in drie rubrieken:

 • kerncijfers
 • gegevens per bedrijfsklasse
 • gegevens per productgroep

Bij de kerncijfers zijn de totalen van de invoer en de uitvoer opgenomen plus enige globale onderverdelingen ervan, namelijk naar intermediair verbruik en finale bestedingen en naar goederen en diensten.

De gegevens per bedrijfsklasse zijn zowel voor de invoer als de uitvoer uitgesplitst naar totaal, goederen en diensten. Bovendien is bij de invoer ook nog een onderscheid aangebracht naar intermediair verbruik en finale bestedingen. Deze gegevens zijn opgenomen voor alle beschikbare grootheden. Op dit punt is de publicatie meer uitgebreid dan de invoer- en uitvoergegevens in de publicatie "Nationale rekeningen".

Tot slot zijn ook de gegevens per productgroep opgenomen. Deze gegevens zijn tevens opgenomen in de meer algemene tabel "Goederen- en dienstentransacties: productgroepen".

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:

 • Lopende prijzen, mln euro
 • Volumemutaties, %
 • Volume-index, 2000 = 100
 • Constante prijzen, prijsniveau 2000 = 100, mln euro
 • Deflatoren: % mutaties
 • Deflatoren: index 2000 = 100

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 1969 tot en met 2009.

Reden stopzetting: De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie, worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van 2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel, andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt gebruikt. De nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37755nr

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37755nr

Invoer van goederen en diensten en uitvoer van goederen en diensten naar bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37755nr

Invoer van goederen en diensten en uitvoer van goederen en diensten naar bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.