Dataset

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2002

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze publicatie geeft informatie over kiesgerechtigden, opkomst en uitgebrachte stemmen per gemeente met betrekking tot de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 15 mei 2002.

De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden rechtstreeks gekozen, dat wil zeggen de kiezers wijzen bij stemming de gekozenen aan. Sinds 1917 wordt in Nederland gekozen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, tot die tijd gold het districtenstelsel. Het aantal Tweede Kamerleden bedroeg aanvankelijk 100 maar werd in 1956 uitgebreid tot 150. Het algemeen mannenkiesrecht werd in 1917 ingevoerd, het vrouwenkiesrecht kwam in 1919 tot stand. Vanaf dat jaar zijn alle Nederlandse ingezetenen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt in principe kiesgerechtigd. Sinds 1983 hebben ook in het buitenland woonachtige Nederlanders stemrecht voor de Tweede Kamer. De minimumleeftijd voor het actief kiesrecht ging in 1972 omlaag naar 18 jaar, nadat in 1946 deze leeftijd was gewijzigd van 25 in 23 en in 1963 van 23 in 21 jaar. In de Grondwet van 1917 werd de stemplicht ingevoerd om in 1922 daaruit te worden geschrapt. De Kieswet kende de opkomstplicht, maar deze werd in 1970 afgeschaft.

Gegevens beschikbaar over 15 mei 2002.

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70075NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70075NED

Verkiezingsuitslag per gemeente van de Tweede Kamer der Staten - Generaal,Kiesgerechtigden.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70075NED

Verkiezingsuitslag per gemeente van de Tweede Kamer der Staten - Generaal,Kiesgerechtigden.