Dataset

Dikte zettingsgevoelige veen- en kleilagen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaart toont de dikte van de zettingsgevoelige veenlagen en kleilagen (slappe lagen). De dikte van deze lagen geven een indicatie van de draagkracht. Klei en veen klinkt in door verlaging van de grondwaterstand.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_bodemdaling/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Dikte_zettingsgevoelige_veen-_en_kleilagen3139&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Dikte_zettingsgevoelige_veen-_en_kleilagen3139

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_bodemdaling/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

DIKTE_SLAPPE_LAGEN_HL gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/DIKTE_SLAPPE_LAGEN_HL.xml

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Dikte zettingsgevoelige veen- en kleilagen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_bodemdaling/MapServer

accessPoint