Dataset

Habitat otters

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Leefgebieden van otters. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een locatie binnen of tussen actuele leefgebieden een redelijke kans is op verkeersslachtoffers (Kuiters & Lammertsma, 2014). Bij het beoordelen van de urgentie van een verkeersknelpunt is er gelet op het volgende:

  1. De geschiktheid van de watergang en oeverzone als migratieroute voor de otter.
  2. Het type weg (gemeentelijke-, provinciale- of rijksweg).
  3. De maximale snelheid op de betreffende weg (vanaf 60 km/u fataal).
  4. De aanwezigheid van een onderdoorgang en de omvang en het type ervan.
  5. De aanwezigheid van obstakels in de onderdoorgang. 6.De aanwezigheid van begeleidende rasters langs de weg. Met de kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gekeken in hoeverre de potentiële leefgebieden en migratieroutes overeenkomen met de ecologische verbinding die gerealiseerd zijn/worden.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3AFAUNAPASSAGE_OTTERS_HABITAT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

FAUNAPASSAGE_OTTERS_HABITAT

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Habitat otters

FAUNAPASSAGE_OTTERS_HABITAT

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Habitat otters

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Habitat otters

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint