Dataset

Kerncijfers provinciemonitor

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gezamenlijke provincies hebben het initiatief genomen een website samen te stellen waardoor het mogelijk is gegevens over provincies onderling te vergelijken. Vanaf het jaar 2007 heeft het InterProvinciaal Overleg (IPO) het voortouw voor deze monitor genomen. Het CBS heeft een groot aantal gegevens voor die monitor samengesteld. Deels zijn de data direct ontleend aan StatLine, deels zijn het bewerkte data van StatLine tabellen en deels zijn de uitkomsten het resultaat van maatwerk. In deze tabel zijn de gegevens die het CBS aanlevert opgenomen. Het betreft gegevens over gemeentelijke herindelingen, bevolking, woningen, financiën, economie, oppervlakte en verkeer en vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006. Frequentie: stopgezet.

De tabel is stopgezet, er vinden geen wijzigingen of aanvullingen meer plaats.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Over de volgende thema's zijn cijfers over 2009 toegevoegd:

  • Gemeentelijke herindelingen;
  • Bevolking;
  • Woningen;
  • Verkeer en vervoer;
  • Oppervlakte. Over financiën zijn cijfers over 2008 opgenomen. Over economie zijn cijfers over 2006, 2007 en 2008 opgenomen. Cijfers over verkeersslachtoffers zijn verwijderd. In plaats daarvan zijn cijfers over verkeersdoden opgenomen

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71595ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71595ned

Gemeentelijke herindelingen, bevolking, wonen, financiën, oppervlakte en verkeer en vervoer op provinciaal niveau.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71595ned

Gemeentelijke herindelingen, bevolking, wonen, financiën, oppervlakte en verkeer en vervoer op provinciaal niveau.