Dataset

Kosten en financiering van het milieubeheer 1985-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De milieukosten zijn onderverdeeld naar milieucompartimenten: water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Naast de milieukosten worden de onderlinge overdrachten samengesteld en indien men deze bij de milieukosten opgeteld en de ontvangen overdrachten aftrekt ontstaan de netto milieulasten welke eveneens in de tabel worden weergegeven. Daarnaast zijn er gegevens over milieu-investeringen beschikbaar.

Een overzicht van de milieu-investeringen en de milieukosten werd in de periode 1985-2001 jaarlijks samengesteld. Vanaf 2001 wordt dit overzicht eens in de twee jaar (in de oneven jaren) gepubliceerd, inclusief een overzicht van de netto milieulasten. Vanaf 2013 wordt er (met minder detail) weer jaarlijks gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 augustus 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Kosten en financiering van het milieubeheer, zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37193

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37193

Kosten en financiering van milieubeheer. Totaal, per sector en milieucompartiment.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37193

Kosten en financiering van milieubeheer. Totaal, per sector en milieucompartiment.