type-icon

Dataset

Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 28-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt, binnen het kader van productiestatistieken (PS),
gegevens over het aantal werkzame personen en financiële baten en lasten en
resultaat binnen de particuliere milieudienstverlening.

De gegevens hebben uitsluitend betrekking op particuliere milieudienstver-
lenende bedrijven. De eenheden hebben als rechtsvorm naamloze vennootschap
(NV), besloten vennootschap (BV), vennootschap onder firma (VOF), eenmans-
zaak en stichting. Overheidsinstanties, zoals gemeentelijke afvalinzamel-
diensten, waterschappen, hoogheemraadschappen en zuiveringsschappen blijven
in deze publicatie buiten beschouwing.
Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd indien zij
personeel in loondienst hebben.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2002 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2009:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd
krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die
het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp
van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder meer deze
wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met
die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor gekozen te starten
met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf het verslagjaar 2006, zie
paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70831ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70831ned

Aantal bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten naar bedrijfs - en grootteklassen van parti. Milieudienstverlening

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70831ned

Aantal bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten naar bedrijfs - en grootteklassen van parti. Milieudienstverlening