Dataset

Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt, binnen het kader van productiestatistieken (PS), gegevens over het aantal werkzame personen en financiële baten en lasten en resultaat binnen de particuliere milieudienstverlening.

De gegevens hebben uitsluitend betrekking op particuliere milieudienstver- lenende bedrijven. De eenheden hebben als rechtsvorm naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap (BV), vennootschap onder firma (VOF), eenmans- zaak en stichting. Overheidsinstanties, zoals gemeentelijke afvalinzamel- diensten, waterschappen, hoogheemraadschappen en zuiveringsschappen blijven in deze publicatie buiten beschouwing. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd indien zij personeel in loondienst hebben.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2002 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2009: Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan. Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70831ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70831ned

Aantal bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten naar bedrijfs - en grootteklassen van parti. Milieudienstverlening

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70831ned

Aantal bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten naar bedrijfs - en grootteklassen van parti. Milieudienstverlening