Dataset

Natuur; biodiversiteit, natuurbeleid en klimaatverandering; 1975-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden de veranderingen in de omvang van populaties van diersoorten en bospaddestoelen gegeven. Deze veranderingen geven een indicatie voor de veranderingen in de biodiversiteit, voor de effecten van natuurbeleid en voor de invloeden van de klimaatverandering op de natuur. De veranderingen in de omvang van de populaties zijn weergegeven met behulp van indexcijfers. Ook is in de toelichting bij de soortgroepen aangegeven hoe de trend over de afgelopen jaren is geweest.

Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het begin van de vliegperiode van dagvlinders en libellen en over het begin van de eilegperiode van vogels. Ook veranderingen in deze indicatoren kunnen een aanwijzing geven over de invloed van de klimaatveranderingen op de natuur.

De trendcijfers van de zoogdieren in 2013 zijn over de gehele reeks van jaren gewijzigd, omdat er een diersoort (de egel) aan de selectie is toegevoegd.

Gegevens beschikbaar vanaf: -1975 voor watervogels; -1986 voor vleermuizen en begin van de eilegperiode van vogels; -1990 voor boerenlandvogels, broedvogels, vleermuizen en de klimaatindicator-soorten; -1992 voor dagvlinders; -1994 voor zoogdieren en reptielen; -1997 voor amfibieën; -1999 voor libellen en bospaddenstoelen tot en met 2012.

Wijzigingen per 30 november 2015. Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71903ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71903ned

Natuurgraadmeters; biodiversiteit, natuurbeleid, klimaatverandering, index populatieomvang soortgroepen, fenologie vlinders, libellen, vogels

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71903ned

Natuurgraadmeters; biodiversiteit, natuurbeleid, klimaatverandering, index populatieomvang soortgroepen, fenologie vlinders, libellen, vogels