Dataset

Toeristische bestedingen 2005 - 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Toerisme
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over toeristische bestedingen. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot 2012

Status van de cijfers: De cijfers tot 2010 zijn definitief, de cijfers over de jaren 2011 en 2012 hebben een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 september 2014 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Toeristische bestedingen. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82304NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82304NED

Toeristische bestedingen. Bestedingen uitgaand toerisme, inkomend toerisme en binnenlands toerisme.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82304NED

Toeristische bestedingen. Bestedingen uitgaand toerisme, inkomend toerisme en binnenlands toerisme.