Dataset

Regionale economische totalen, 2001-2004

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Verslagperiode: 2001 - 2004 Frequentie: gestopt.

In 2005 is een revisie uitgevoerd op de nationale en de regionale rekeningen over verslagjaar 2001. Voor regionale rekeningen cijfers is nog geen consistente tijdreeks vóór 2001 beschikbaar.

Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2006

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37054reg

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37054reg

BBP, BBP per hoofd, aansluiting BBP, totaal toegevoegde waarde, beloning werknemers, belastingen, subsidies, bruto exploitatieoverschot

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37054reg

BBP, BBP per hoofd, aansluiting BBP, totaal toegevoegde waarde, beloning werknemers, belastingen, subsidies, bruto exploitatieoverschot