Dataset

Sectorrekeningen; financiële rekeningen 1990 - kw4 2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de (sub)sectoren van de economie. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van (verandering van) vorderingen en schulden. De financiële balansen geven de uitstaande vorderingen en schulden aan het einde van een periode weer. De financiële transacties en overige mutaties laten de veranderingen van deze vorderingen en schulden gedurende een periode zien. Deze veranderingen kunnen een gevolg zijn van overeengekomen afspraken tussen partijen (transacties) of een andere oorzaak hebben zoals bijvoorbeeld herwaarderingen (overige mutaties). Er bestaat een definitierelatie tussen balansposities, transacties en overige mutaties, namelijk: eindbalans vorige periode + financiële transacties huidige periode + overige mutaties huidige periode = eindbalans huidige periode.

Gegevens over financiële balansen, transacties en overige mutaties zijn beschikbaar voor de hoofdsectoren van de economie, namelijk: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Financiële balansen, transacties en overige mutaties zijn voor een groot aantal financiële instrumenten beschikbaar. Alle gegevens samen geven een systematisch en gedetailleerd beeld van de financiële transacties die sectoren met elkaar hebben en de resulterende balansposities.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaren vanaf 1990 tot 2013. Kwartalen vanaf eerste kwartaal 2005 tot vierde kwartaal 2013 .

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn vanaf 1990 definitief. De jaar- en kwartaalgegevens van het lopende jaar en de twee voorgaande jaren hebben nog een (nader)voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Sectorrekeningen; financiële balansen en transacties. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81641NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81641NED

Financiële balansen en transacties van economische sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81641NED

Financiële balansen en transacties van economische sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden